tine6

Meieriet 2020: En sterk piece fra Lise. Sjekk den ut på de gamle meieribyggene på Wergeland/Minde.