tine3b

Meieriet 2020: To helt forskjellige stiler på disse to piecene. Personlig liker jeg best den til venstre.