RC svarer på LOK sine apestreker med ny kunst

Bergenkunst

– LOK sin tagging var en uønsket interaksjon, men det er slikt som skjer, og jeg har sansen for gatens åpenhet. Samtidig finnes det uskrevne regler på gaten, og jeg ville svare ham uten at det blir en personlig konflikt. LOK er en flink kunstner, og han burde vise det […]