The flower girl and the hummingbirds

Bergenkunst

Jeg vet ikke hvilken tittel Pyritt har gitt den store piecen i Marken, men jeg tolker den som en påminning om å leve i pakt med naturen. Kunstverket kan minne oss på at vi er en del av naturen, og er avhengig av harmoni og balanse. Det er den flotte […]