Dolk: Street art historie i bakgården

Bergenkunst

En kan se gatekunstverket til berømte Dolk i bakgården til den legendariske rockepuben Garage. Puben er for lengst historie, men Dolk piecen er i imponerende god stand. En av årsakene er at bakgården er stengt av med gitterporter. Den historiske piecen er fremdeles lett tilgjengelig, og synbar gjennom gitterporten. Phone […]

Huseier ønsker å redde Love Crash av Dolk

Huseier forteller at han nå vil undersøke om det er mulig å fjerne taggingen fra Love Crash. Han er svært positiv til å bevare gatekunstverket som et kulturminne fra en viktig epoke i den bergenske gatekunsthistorien. Spørsmålet reiser seg blant annet fordi Love Crash er ett av fire Dolk-verk som […]

Dolk: Bleeding Heart frem i lyset

For syv år siden vedtok Byrådet i Bergen at fire av Dolk sine gatekunstverk skulle bevares. I tillegg til Bleeding Heart var dette Phone Love, Love Crash og Spray. Kun Spray ble dekket med plexiglass. De tre andre Dolk-stencilene ble dekket med en organisk hinne, som gir en helt usynlig […]

Dolk – Spray står nå ubeskyttet i Bergen

Spray er ett av Dolk sine mest berømte gatekunstverk. I 2009 ble piecen vernet av kommunen og beskyttet med gjennomsiktig plast. I sommer har Spray stått ubeskyttet, og det er en god anledning for gatekunstinteresserte til å studere stensilen nærmere. Jeg regner med at beskyttelsen er fjernet på grunn av […]