yatzy_verftet

Street artist Yatzy fra Bergen gjode seg bemerket på gaten i Bergen allerede i 2010. Fiskermannen er fremdeles å finne på USF Verftet.

Fiskermann av Yatzy på Verftet i Bergen. Foto fra 2020.

Fiskermann av Yatzy på Verftet i Bergen. Foto fra 2020.