orkn graff

Viking-graffiti fra Orknøyene.

Viking-graffiti fra Orknøyene.