stew_trekroner

Denne fuglen bak Trekroneren har overlevd, men slitasjen har satt sitt preg på den flotte stensilen.