skur14_rc

Temaet for gigantmuralen på Skur 14 er bærekraft og hav. RC setter fokus på forurensing fra olje og mikroplast.

Temaet for gigantmuralen på Skur 14 er bærekraft og hav. RC setter fokus på forurensing fra olje og mikroplast.