Kjempeseier for urfolks rettigheter

I november 2016 protesterte AFK mot oljerørledningen Dakota Access Pipeline som blant annet blir bygget gjennom urfolksgruppen Standing Rock Sioux sine hellige landområder. AFK sin protest fikk navnet The Beginning is Near, og ble hengt opp under Smørsbroen.

Nå har en føderal dommer i USA bestemt at Dakota Access Pipeline må tømmes for olje innen 5. august av miljøhensyn. Ifølge nrk.no kan dette være spikeren i kisten for oljerørledningen som strekker seg fra Nord-Dakota til Illinois.

Byggingen av oljerørledningen har vært svært omstridt, og har ført til den mest omtalte konflikten i USA mellom storkapital og urfolksinteresser. Miljøbevegelsen har også protestert heftig mot Dakota Access Pipeline på grunn av at byggingen fører til enorme miljøødeleggelser. I tillegg frykter en enorme oljeutslipp langs oljerørledningen.

Den strekker seg over en avstand som tilsvarer avstanden fra Oslo til Tromsø, og den krysser Missouri-elven på grensen mellom Nord- og Sør-Dakota, like ved et reservat tilknyttet urfolksgruppen Standing Rock Sioux.

Dette er en kjempeseier for urfolks rettigheter og miljø i USA innenfor rettssystemet, på tross av at Donald Trump har forsøkt å overkjøre de samme rettighetene og miljøet i en årrekke. Dette er helt unikt i miljøsammenheng. Det vi så altfor ofte ser er at urfolks rettigheter ikke respekteres av politikerne. Denne kjennelsen gjør akkurat dette, derfor er den også så viktig for urfolk og miljø

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge

I 2017 solgte DNB seg ut av prosjektet. Den norske banken sa det var på grunn av hensynet til urbefolkningen. DNB var under et massivt press fra norske politikere, og deler av kundemassen.

Bakgrunn: Krigen om «The Black Snake»