skadi4

Bares og Dake er noen av byens mest anerkjente graffitikustnere.