skadi3

Mural av Bares og Dake. Skaði bodde i Trymheim, og var gift med Njord.