Huseier ønsker å redde Love Crash av Dolk

Slik ser Love Crash av Dolk ut høsten 2020.
Slik ser Love Crash av Dolk ut høsten 2020. Eier av huset i Skottegaten, som nå skal pusses opp, forteller at han ikke var klar over at det henger en berømt street art piece av Dolk på fasaden.

Huseier forteller at han nå vil undersøke om det er mulig å fjerne taggingen fra Love Crash.

Han er svært positiv til å bevare gatekunstverket som et kulturminne fra en viktig epoke i den bergenske gatekunsthistorien.

Spørsmålet reiser seg blant annet fordi Love Crash er ett av fire Dolk-verk som er vedtatt bevaringsverdig av Byrådet i Bergen.

Gatekunstverket er beskyttet av en usynlig hinne som skal gjøre det lettere å fjerne overmaling og tagging. Det er syv år siden Love Crash ble beskyttet på den måten, så om det er mulig å redde piecen avhenger blant annet av hvor mye av denne hinnen det er igjen av etter syv år.

Huseier forteller at han nå skal undersøke om det er mulig å beskytte gatekunstverket videre, og hvordan det eventuelt kan gjøres på en fasade som skal rehabiliteres.

Han sier at det ikke vil skje noe med piecen før spørsmålet om videre bevaring er avklart.

Den 13 år gamle Dolk piecen Love Crash i Skottegaten i Bergen

Bakgrunn: Love Crash i fare