tind_oster

"Dampen" av Tind henger i Nedre Fjellsmauet.

«Dampen» av Tind henger i Nedre Fjellsmauet.