mum_paradis

Dette trollet på Paradis er mange år gammelt. Det beskyttes av et begeistret nabolag.