c215_portrett

Denne ekstremt detaljerte stensilen av C215 henger på døren til Roll & Rock i Skostredet. Den er beskyttet med glass.