rip_anarchy

Et eldre gatekunstverk av Rip Streetart. Pike med perleøredobb som anarkistisk graffiti-writer.