magnus_joyusa

Joy sin kommentar til stormingen og beleiringen av Kongressen i Washington DC i USA. Den heftige piecen ved Arkitekthøyskolen i Sandviken er den første jeg har sett på gaten som er signert Magnus.

Joy sin kommentar til stormingen og beleiringen av Kongressen i Washington DC i USA. Den heftige piecen ved Arkitekthøyskolen i Sandviken er den første jeg har sett på gaten som er signert Magnus.