tegvivi6

Bonava vant Bylivprisen i Bergen 2020 for å ha invitert graffiti og gatekunstnere til å uttrykke seg på det gamle meieriet før det nå skal rives.

Bonava vant Bylivprisen i Bergen 2020 for å ha invitert graffiti og gatekunstnere til å uttrykke seg på det gamle meieriet før det nå skal rives.