tegvivi6

Bonava vant Bylivprisen i Bergen 2020 for å ha invitert graffiti og gatekunstnere til å uttrykke seg kunstnerisk på det gamle meieriet før det nå skal rives. Mural av Viv Magia, Tegson og Oslo Legends på Meieriet

Bonava vant Bylivprisen i Bergen 2020 for å ha invitert graffiti og gatekunstnere til å uttrykke seg på det gamle meieriet før det nå skal rives.

Bonava vant Bylivprisen i Bergen 2020 for å ha invitert graffiti og gatekunstnere til å uttrykke seg på det gamle meieriet før det nå skal rives.