tegvivi5

Alle de tre unge urbane musikerne har uttrykt stor begeistring for den ferdige muralen.