tegvivi1

Skissene til portrettene er på plass. Bakgrunnen tar form