Tidenes viktigste aksjon: Klimakrisen – en eksistensiell krise!

Fersk piece av klimaaktivist Greta Thunberg. Street art av b.mo ved Det Akademiske Kvarter i Bergen. #fridaysforfuture – #FaceTheClimateEmergency

De siste månedene har covid-19 pandemien vist oss at mange av verdens ledere – dessverre ikke alle – har mobilisert alle gode krefter i samfunnet for å redde menneskeliv og nedkjempe pandemien. Enorme menneskelige og økonomiske ressurser er satt inn for å beskytte våre samfunn mot massedød og økonomisk ruin. Dette viser at menneskeheten har en enorm kraft til å mobilisere når vi trues av alvorlige kriser.

Dette viser også at global oppvarming aldri har blitt behandlet som den eksistensielle krisen den representerer.

It is now clearer than ever that the climate crisis has never once been treated as a crisis, neither from the politicians, media, business, nor finance. And the longer we keep pretending that we are on a reliable path to lower emissions and that the actions required to avoid a climate disaster are available within today’s system – or for that matter that we can solve a crisis without treating it like one – the more precious time we will lose.

Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Anuna de Wever van der Heyden, Adélaïde Charlier

Global oppvarming er det eneste – vi har kontroll over – som i dag kan true menneskehetens eksistens og vårt livsgrunnlag. Dette er nå så ettertrykkelig dokumentert at det ikke er noe å diskutere lengre.

Covid-19 pandemien er ekstremt alvorlig, men ikke i nærheten av å kunne totalt ødelegge livsgrunnlaget for flere milliarder mennesker.

Derfor er dette brevet til EU og andre verdensledere tidenes viktigste brev. Hjelp å sette makt bak kravene ved å signere oppropet som støtter brevet og kravene her!

#FaceTheClimateEmergency – #fridaysforfuture

Sjekk ut kunsten til boemo her!