meieriet_graff9c

Denne heftige piecen av Piem møter deg når du går fra Wergeland mot gamle Time meierier (Meieriet).