The Wall 2020: Stensilkunst utsmykker graffitiveggen

En ny piece fra remark som henger høyt oppe på graffitiveggen i Fyllingsdalen.

Flere av byens stensilkunstnere er også med på årets store gatekunstfestival i Spelhaugen. Remark kom seg høyt opp på veggen og fikk sprayet denne intense goth engelen.

Strukturen på veggen gir stensilen et løft.

Bly ser ut til å stortrives blant graffiti writerne og har produsert flere nye piecer i løpet av festivalen.

En heftig korona-kommentar fra Bly under The Wall 2020.

Det er et sjeldent syn å se byens gatekunstnere jobbe samtidig med så ulike teknikker som graffiti og stensilkunst.

Bly har laget sprayboksenes lille vokter under The Wall 2020.

Bly tenkte at graffiti writerne ikke måtte få føle seg altfor trygge når de jobber på den gigantiske veggen ved gamle Biltilsynet i Fyllingsdalen. Under ligger politiet i buskene og overvåker og filmer grafferne.

Politiet overvåker graffiti artistene som jobber på veggen under The Wall 2020-festivalen.

Den gjennomgående bakgrunnsfargen på den gigantiske graffitiveggen er lilla. Det ser ut til å fungere fint for stensilkunstnerne.