street4

Graffiti-general Øistein Jakobsen intervjues av NRK mens de spaserer langs graffitiveggen.