street5

Det går med hundrevis av spraybokser når flere titalls writere jobber på den 700 m2 store graffitiveggen.