street1a

Linjene må være sylskarpe for at den tredimensjonale effekten i skriften skal komme tydelig frem.