hur_paaske

Fersk piece av HUR åpner påsken på Nøstet. HUR er en av byens mest erfarne writere og graffitikunstnere.

Fersk piece av HUR åpner påsken på Nøstet. HUR er en av byens mest erfarne writere og graffitikunstnere.