#straffskader: Sterk AFK piece viser alvoret bak rusreformen

Den ferske AFK piecen “Abusers”, på Listhaug-hjørnet, setter et skarpt, nakent og ærlig søkelys på de overgrepene strafferegimet innen ruspolitikken har medført. Motivet er av Oscar (23), og viser en reell skrekkhistorie fra den feilslåtte "krigen mot narkotika".
Den ferske AFK piecen “Abusers”, på Listhaug-hjørnet, setter et skarpt, nakent og ærlig søkelys på de overgrepene strafferegimet innen ruspolitikken har medført. Motivet er blant annet inspirert av historien til Oscar (23), og viser en reell skrekkhistorie fra den feilslåtte «krigen mot narkotika».

AFK har bygget sin kommentar til rusreformen på historiene til åtte personer som har blitt negativt rammet av dagens ruspolitikk. Disse historiene fortelles på nettstedet til Straff Skader-kampanjen, som kjemper for å behandle stoffbrukere i et system som er skreddersydd for omsorg, og fjerne skammen og stigmatiseringen knyttet til å straffe dem som kriminelle.

AFK sin ekstremt sterke piece tar problemstillingen på kornet, og viser konsekvensene det misforståtte strafferegimet har for sårbare mennesker.

Oscar (23) bruker narkotika for å glemme sin traumatiske barndom. Disse traumene gjenoppleves når han blir arrestert og tvunget til å strippe seg naken. Mange som utvikler rusproblemer har hatt traumatiske barndomsopplevelser. Å være innelåst, strippet naken eller utsatt for tvungne blodprøver er ekstra traumatiserende for denne gruppen.

straffskader.no

AFK sitt ferske gatekunstverk er en advarsel om å ikke vanne ut rusreformen med gammeldags partipolitikk.

I starten av juni skal Stortinget avgjøre om det blir en rusreform i Norge. I februar la regjeringen frem et forslag der de støttet en anbefaling om at det å bære mindre mengder narkotika ikke skal utløse straff.

Målet med denne reformen er å motvirke stigmatisering av rusmiddelbrukere og gjøre det lettere å nå dem med hjelpetiltak. Rusreformutvalget har foreslått at dette gjøres ved en avkriminalisering der bruk, anskaffelse, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk forblir forbudt, men ikke lenger straffes.

Dette er i tråd med Straffelovkommisjonens anbefalinger fra 2002, samt gjeldende anbefalinger fra et samlet FN-apparat – inkludert Verdens Helseorganisasjon, FNs høykomissær for menneskerettigheter, FNs kontor for bekjempelse av narkotika og kriminalitet og FNs barnekomité.

Støtt Straff Skader Kampanjen her!