nimi_angela

Nimi sin Angela Davis piece synes jeg setter søkelyset på at de rettighetene Black Panther -bevegelsen kjempet for er mange av de samme sakene som Black Lives Matter-bevegelsen kjemper for i dag.

Nimi sin Angela Davis piece synes jeg setter søkelyset på at de rettighetene Black Panther -bevegelsen kjempet for er mange av de samme sakene som Black Lives Matter-bevegelsen kjemper for i dag.