3crew_piece

Den ferske skinnende graffiti-piecen dekker et stort område av byens kuleste lovligvegg.