Sea Invaders – kunst mot forurensning av havene

End Over Fishing. Sea Invaders bruker kunst for å øke bevisstheten til barn og unge rundt plastforurensningen av havet. Stensil av Sedin Zunic.

Det er den ideelle organisasjonen Sea Invaders som står bak denne stensilen, sammen med en spansk organisasjon som jobber mot overfiske. Budskapet er flott, og høyst relevant i Bergen. End Over Fishing, er ikke helt ny men den pryder fremdeles veggen i C. Sundsgate, ikke langt fra Fiskeridirektoratet i Bergen. Gatekunstneren er Sedin Zunic fra Kristiansand.

By using art as a tool, we want to reach into the hearts of children all over the world and make them aware of the dangers of polluting the ocean.

Sea Invaders

Livet i verdenshavene er sterkt truet av menneskelig aktivitet. Ødeleggelsene er skremmende omfattende. Dette merkes godt også på vestlandskysten.

For kun få dager siden ble det oppdaget et katastrofalt utslipp av plastpellets. Flere millioner plastbiter dukket plutselig opp på norske strender.

– Vi rydder så godt vi kan, men dette er i et omfang som gjør at vi nok vil se disse pelletsene resten av vår levetid. Ryddingen begynner å bli kompleks fordi bitene ligger blandet med tang og andre ting, sier Sten Helberg  i Miljøstiftelsen Elv og Hav til nrk.no.