afk_420

Requesting backup! av AFK i Hans Tanks gate. Stensilen dukket selvsagt opp 20 april.