Requesting backup!

Bergenkunst
Requesting backup! av AFK i Hans Tanks gate. Stensilen dukket selvsagt opp 20 april.

I anledning 420 dukket det opp en ny stensil fra AFK 20. april. Han var ute å sprayet på natten, og fant en glimrende spot i Hans Tanks gate.

420, 4:20, or 4/20 (pronounced four-twenty) is cannabis culture slang for marijuana consumption, especially smoking around the time 4:20 pm, and also refers to cannabis-oriented celebrations that take place annually on April 20 (which is 4/20 in U.S. form).

Wikipedia
Next Post

Kjenn deg selv - Bridging the gap

Utstillingen som er satt opp rundt Rådhuset har temaet «Kjenn deg selv». Dette var Sokrates sin hovedmålsetning, og siden antikkens Hellas har mennesket strevd etter å oppnå denne innsikten. Bjor har kalt sin street art «Bridging the gap», og ønsker å setter søkelyset på hvor polarisert samfunnet har blitt. Kanskje […]