RC: USA konfronterte de mørke kreftene

RC hang opp dette mektige gatemaleriet i Kong Oscars gate dagen etter maktskiftet i USA.
RC hang opp dette mektige gatemaleriet i Kong Oscars gate dagen etter maktskiftet i USA.
– Menneskeheten har en sterk evne til å konfrontere mørke krefter. Håp, mot, samhold og humor vil hjelpe oss gjennom mørket og ut i lyset, sier Rodrigo Cortez (RC).

Hunden representerer de mørke kreftene i USA og verden forøvrig, og nerven i maleriet ligger i blikkontakten med barnet og det intense lyset som setter fokus. Lyset og håpet stråler rundt barnets hode, og forsterker budskapet i veggmaleriet.

Det mektige og ekstremt detaljerte veggmaleriet er hengt opp på veggen som går rundt Korskirken. Like ved finner en to andre store piecer av RC og en Brosey graffiti piece.

Les også: Let’s ride this together, av RC og Brosey.

Bergenseren Rodrigo Cortez (RC) har utsmykket Bergens gater med street art i mange år. Han er kjent for sine sterke portretter og innholdsrike veggmalerier.
Bergenseren Rodrigo Cortez (RC) har utsmykket Bergens gater med street art i mange år. Han er mest kjent for sine sterke portretter og innholdsrike veggmalerier. Her forteller han om sitt ferskeste kunstverk på gaten i Bergen.

Golden hope in the world, and golden shower for someone. Enjoy the art dear Bergen!

RC