rc_lok

Den nye paste upen i Steinkjellergaten er et svar fra gatekunstner RC på at LOK tagget over den kjente piecen "Katten og gutten". - Jeg ville svare på LOK sin tagging av piecen min med et nytt kunstverk. LOK har brutt uskrevne regler og drevet med apestreker. Dette er mitt svar, og jeg oppfordrer LOK til å svare meg med kreativ kunst på gaten. Ikke tagge over andre, slik han gjorde i Steinkjellergaten, sier Rodrigo Cortez (RC).

Den nye paste upen i Steinkjellergaten er et svar fra gatekunstner RC på at LOK tagget over den kjente piecen «Katten og gutten». – Jeg ville svare på LOK sin tagging av piecen min med et nytt kunstverk. LOK har brutt uskrevne regler og drevet med apestreker. Dette er mitt svar, og jeg oppfordrer LOK til å svare meg med kreativ kunst på gaten. Ikke tagge over andre, slik han gjorde i Steinkjellergaten, sier Rodrigo Cortez (RC).