RC svarer på LOK sine apestreker med ny kunst

Den nye paste upen i Steinkjellergaten er et svar fra gatekunstner RC på at LOK tagget over den kjente piecen "Katten og gutten". - Jeg ville svare på LOK sin tagging av piecen min med et nytt kunstverk. LOK har brutt uskrevne regler og drevet med apestreker. Dette er mitt svar, og jeg oppfordrer LOK til å svare meg med kreativ kunst på gaten. Ikke tagge over andre, slik han gjorde i Steinkjellergaten, sier Rodrigo Cortez (RC).
Den nye paste upen i Steinkjellergaten er et svar fra gatekunstner RC på at LOK tagget over den kjente piecen «Katten og gutten». – Jeg ville svare på LOK sin tagging av piecen min med et nytt kunstverk. LOK har brutt uskrevne regler og drevet med apestreker. Dette er mitt svar, og jeg oppfordrer LOK til å svare meg med kreativ kunst på gaten. Ikke tagge over andre, slik han gjorde i Steinkjellergaten, sier Rodrigo Cortez (RC).

– LOK sin tagging var en uønsket interaksjon, men det er slikt som skjer, og jeg har sansen for gatens åpenhet. Samtidig finnes det uskrevne regler på gaten, og jeg ville svare ham uten at det blir en personlig konflikt. LOK er en flink kunstner, og han burde vise det ved å svare på min irettesettelse med kreativ kunst. Ikke tagging av andres kunstverk, sier RC.

Den ferske paste up en til RC er en oppfordring til LOK om å la kunsten briljere, og ta dialogen mellom de ulike gatekunstgenrene gjennom kreative gatekunstverk.

– Jeg vil la kunsten stå for dialogen. Jeg brukte flere dager på denne paste up en, blant annet fordi jeg håper LOK vil svare på utfordringen med et interessant og kreativt kunstverk. Folk som driver med gatekunst har veldig forskjellig utgangspunkt. Graffiti-miljøet for eksempel har egne regler for oppførsel og kuntnerisk uttrykk, men her har LOK brutt en uskrevet regel som gjelder for alle former street art i Bergen. Det er ikke greit å tagge piecer på den måten, sier RC.

– LOK er den cheeky apen i motivet, som blir irettesatt. Jeg har gitt meg selv rollen som kjuagutt, blant annet for å vise at jeg ikke er en autoritet på området, men ønsker en dialog der kunsten tilfører noe nytt og spennende til gatedialogen, sier RC.

En erfarne gatekunstneren presiserer at han mener at tagging er bra, og at tagging har høy verdi. Men selv for taggerne gjelder noen uskrevne regler.
Den erfarne gatekunstneren presiserer at han mener at tagging er bra, og at tagging har høy verdi. Men selv for taggerne gjelder noen uskrevne regler.
RC sitt første bilde i serien Friendship, som viser det dype vennskapet mellom folk og dyr. Paste upen i Steinkjellergaten før den ble tagget ned av LOK.