solheim4

I tillegg til Totti som er transkjønnet finner en nydelige portretter av et mangfold mennesker. Akkurat som nærmiljøet porrtrettene står i er de preget av mangfold, varme og inkludering.

I tillegg til Totti som er transkjønnet finner en nydelige portretter av et mangfold mennesker. Akkurat som nærmiljøet porrtrettene står i er de preget av mangfold, varme og inkludering.