squash_barn

Til Barna! er en gave fra Squash til barna i nabolaget på Nygårdshøyden. Den er sprayet på et tregjerde ved Johanneskirken.

Til Barna! er en gave fra Squash til barna i nabolaget på Nygårdshøyden. Den er sprayet på et tregjerde ved Johanneskirken.