Norgesglass av Nimi: Skandinavisk tillit i koronaboblen

Norgesglass av Nimi ved Litteraturhuset i Bergen våren 2020.
Da samfunnet ble nedstengt i vår på grunn av koronapandemien sprayet gatekunstner Nimi en rekke av sine Norgesglass forskjellige steder i byen. Han setter blant annet søkelyset på at Sverige valgte en helt annen strategi for å håndtere pandemien enn Norge og Danmark. Hva gjør det med det tradisjonelle skandinaviske samholdet?

Scandinavian sensibilities, who do you trust? Should we all have done the same as Sweden and tried herd immuning or have we found the balance. Have governing styles been challenged?

Nimi, våren 2020

Norgesglasset er et perfekt bilde på koronaboblen, og nedstengingen av landet i vår. Norge og Danmark valgte noenlunde samme isolasjonsstrategi, mens Sverige valgte å forsøke å oppnå flokkimunitet. Dette satt det skandinaviske samholdet under et press vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Vi samarbeidet solidarisk med danskene, mens forholdet til svenskene fremdeles er anstrengt.

Nå er vi inne i den andre runden med nedstenging, sosial isolasjon og stengte grenseoverganger, og Sverige føler seg fremdeles utestengt fra det skandinaviske samholdet. Som Nimi påpeker vet vi ikke enda hva konsekvensene av koronapandemien vil ha å si for tilliten og samholdet blant de skandinaviske folkegruppene.

Our neighbours to the south understood our thoughts and we worked together. We don’t know yet what will be the difference but we do know that it mattered to us.

Nimi, våren 2020

Det innholdsrike Norgesglasset (på bildet over) henger på en vegg ved Litteraturhuset i Bergen, sammen med et RC-portrtett med budskapet: «Don’t follow the crowd».

Norgesglass av Nimi på Nygårdshøyden i Bergen våren 2020.
Norgesglass av Nimi på Nygårdshøyden i Bergen våren 2020. Det finnes flere Norgesglass rundt i byen vår, så det er bare å starte gatekunstjakten.