nimi1

Beneath the surface av Nimi i Østre Skostredet i Bergen. Veggmaleriet setter fokus på den grusomme sykdommen klasehodepine.