nimi_steinkjeller1

Nimi sine sirkler i Steinkjellergaten. En gammel og en ny.

Nimi sine sirkler i Steinkjellergaten. En gammel og en ny.