plague_canevilB

Mourning Rush er den treffende tittelen på denne dagsaktuelle og sterke stencilen av Canevil.

Mourning Rush av Canevil i Hans Holmboes gate høsten 2020.