Mourning Rush: Kraftfull korona-kunst av Canevil

Mourning Rush av Canevil i Hans Holmboes gate høsten 2020.
Mourning Rush er den treffende tittelen på denne dagsaktuelle og heftige stencilen av Canevil.

Street art er raskt og flyktig, og har derfor en styrke overfor andre kunstformer når det gjelder å formidle dagsaktuelle budskap til et stort publikum.

Canevil er en erfaren og dyktig gatekunstner som tar pandemien, og stemningen blant bergenserne, på kornet med sin ferske piece Mourning Rush. Kontrasten mellom den moderne bysykkelen, menneskene i vognen og den eldgamle pestmasken gir sterke assosiasjoner.

Dobbeltbetydningen, og konflikten, i stencilverkets tittel kommer også tydelig frem på grunn av den geniale plasseringen og den litt «rufsete» utføringen.

Det er noe klassisk over den ferske Canevil-stencilen. Det ser ut som om Mourning Rush alltid har vært på full fart ned Hans Holmboes gate.