Linjer ønsker god bergensk byutvikling

Med en to meter høy stencil av et fallende hus i bunnen av Jekteviksbakken, ønsker gatekunstner Linjer å sette fokus på Dokken som om få år skal totalforvandles til en stor ny bydel. - Det er viktig at vi tar vare på den bergenske sjelen, sier Lijner.
Med en to meter høy stencil av et fallende hus i bunnen av Jekteviksbakken, ønsker gatekunstner Linjer å sette fokus på Dokken, som om få år skal totalforvandles til en stor ny bydel. – Det er viktig at vi tar vare på den bergenske sjelen, sier Lijner.

Linjer malte sine første piecer på gaten i fjor. Han forteller at møtet med gatekunstmiljøet ga mersmak, og at han planlegger flere gatekunstverk i løpet av året. Kunstneren har bakgrunn som ingeniør, og Linjer har helt klart blitt påvirket av tegneteknikk fra ingeniørbransjen. Fibonacci-sekvensen, og det gyldne snitt, er styrende for elementenes former i hans kunstverk.

De som har fulgt Linjer sin kunst de siste årene kjenner igjen det fallende huset. Det er et motiv han forteller at folk tolker på mange forskjellige måter.

– Huset er noe nesten alle av oss har tegnet en gang da vi var barn, og kan representere barndom. Huset er et hjem og kan derfor også representere klimakatastrofen og jordkloden i fritt fall, eller enkeltmennesker. Det fallende huset kan da være noen som trenger en atferdsendring for å unngå å treffe bakken med et smell, sier Linjer.

Kristian Bøyum, med kunstnernavnet Linjer, har sin tredje soloutstilling hos Galleri Gategalleriet fra 29. oktober til 14 november 2020.
Bak kunstnernavnet Linjer finner vi bergenskunstner Kristian Bøyum. Han forteller at han ser på det ferske gatekunstverket som et positivt motiv. Gatekunstneren ønsker at det skal oppfordre og inspirere til en positiv endring i perspektiv, tankesett og adferd.

– Det fallende huset i bunnen av Jekteviksvbakken kan tolkes som den tradisjonelle bergenske småhusbebyggelsen som vi kan se for eksempel på Dragefjellet og i Sandviken. Når Dokken om få år skal totalforvandles til en ny stor bydel, er det viktig at vi tar vare på den bergenske sjelen. Gjerne ved bruk av moderne arkitektur, men på en måte som skaper liv på gateplan og som ikke kaster skygge på bebyggelsen rundt. Dragefjellet med sin tradisjonelle arkitektur, og den nye allmenningen ved Kolonialen like ved, er for meg veldig nærme idealet. De sølvgrå høyblokkene ved Nøstekaien som skygger og blokkerer for de tradisjonelle gatene bak står etter min mening i sterk kontrast, sier Linjer.

Han ønsker at det fallende huset skal fungere som en påminnelse om å tviholde på de elementene som gjør Bergen til en god by, når det nå skal bygges en ny bydel på Dokken.