Kloden koker – isbjørn ber om beskyttelse

Coma girl sin nye piece inne i gjennomgangen på Bystasjonen i Bergen.

Coma girl har valgt seg en uvanlig spot for sin nye piece som setter søkelyset på hetebølgen på Svalbard og i arktiske strøk. Gjennomgangen under Bystasjonen er vanligvis fri for gatekunst, men i sommer har Coma girl dukket opp med sin kunstneriske teft i «tunnelen».

Isbjørner står i akutt fare for å bli utryddet, og er det sterkeste symbolet på de ufattelig dramatiske konsekvensene av den ekstreme globale oppvarmingen. Temperaturstigningen er aller sterkest i arktiske strøk. Målingene fra Svalbard lufthavn viser ar den årlige middeltemperaturen har økt med 1 grad hvert tiår siden 1971. Det har gitt en gjennomsnittlig temperaturøkning siden 1971 på mellom 4 og 5 grader. Om vi fortsetter å øke utslippene i samme takt som i dag, beregner vi en middeltemperaturstigning på 10 grader fram mot år 2100.

Det hvite flagget er et internasjonalt symbol som skal gi beskyttelse mot angrep. Det symboliserer også våpenhvile eller kapitulasjon.

Menneskeheten må stoppe klimaangrepet på kloden.

Les også: Klimaendringene går raskere i Arktis enn i de fleste andre deler av kloden. Oppvarmingen er det dobbelte av gjennomsnittet.

I en blå klode sitter en isbjørnunge og ber om beskyttelse mot issmelting og global oppvarming.