klima_firepiecer

Lise sitt kunstverk viser at tiden er i ferd med å renne ut for dyrelivet i Arktis, på grunn av menneskeskapt global oppvarming som er mye sterkere i Artis enn noe annet sted på kloden.

Lise sitt kunstverk viser at tiden er i ferd med å renne ut for dyrelivet i Arktis, på grunn av menneskeskapt global oppvarming som er mye sterkere i Artis enn noe annet sted på kloden.