klima_aura

Måten vi behandler jorden vår på i dag er preget av den urettferdige fordelingen av de ressursene vi har fått på denne kloden. Rike nasjoner bidrar til en enorm forsøpling og forsuring av miljøet gjennom overforbruk, og ved å forflytte opprydningen over på nasjoner med mindre ressurser og kompetanse. Vi trenger en fordeling av de ressursene vi har, og et forbruk, som er rettferdig for alt liv. Balansen i samspillet mellom mennesker og natur må rettes opp, sier Aura.

Måten vi behandler jorden vår på i dag er preget av den urettferdige fordelingen av de ressursene vi har fått på denne kloden. Rike nasjoner bidrar til en enorm forsøpling og forsuring av miljøet gjennom overforbruk, og ved å forflytte opprydningen over på nasjoner med mindre ressurser og kompetanse. Vi trenger en fordeling av de ressursene vi har, og et forbruk, som er rettferdig for alt liv. Balansen i samspillet mellom mennesker og natur må rettes opp, sier Aura.