bjor_gap

Bridging the Gap av bjor utenfor Rådhuset i Bergen.