kåbrarat

Bergens rotter med en klar og sarkastisk kommentar til oss mennesker. Stensli av Kåbra ved Sentralbadet i Bergen.